Verdeling

De Stichting Thuiskopievergoeding Audioproducenten (STAP) verdeelt de binnenkomende gelden volgens zogenaamde repartitiereglementen. Er zijn er twee. Eén voor het thuiskopiegeld en één voor het leenrechtgeld.

U kunt het reglement voor de verdeling van de thuiskopiegelden hier downloaden.
Het reglement voor de leenrechtgelden vindt u hier.

De gelden worden verdeeld aan producenten van geluidsdragers (of hun vertegenwoordigers) op basis van marktaandeel. Zij sluiten daartoe een administratieovereenkomst af met STAP. Voor het aangaan van een dergelijke overeenkomst kunt u contact opnemen met STAP.

Contact

Stichting STAP
(St. Thuiskopievergoeding Audioproducenten)

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

T: 020 311 60 10