Welkom bij Stichting Stap

Producenten van geluidsdragers (of hun vertegenwoordigers) hebben recht op een vergoeding die wordt geheven over blanco- beeld en geluidsdragers in verband met daarop vastleggen van producties door particulieren voor eigen oefening, studie of gebruik. De incasso en verdeling van die zogenaamde thuiskopievergoeding wordt gedaan door Stichting de Thuiskopie. Stichting de Thuiskopie doet dat conform een door de minister van justitie goedgekeurd reglement. Dat reglement bepaalt dat de thuiskopievergoeding die producenten van geluidsdragers (of hun vertegenwoordigers) toekomt, ter nadere verdeling wordt uitgekeerd aan de Stichting Thuiskopievergoeding Audioproducenten (STAP).

Producenten van geluidsdragers (of hun vertegenwoordigers) hebben ook recht op een vergoeding voor het uitlenen van geluidsdragers. Dat heet de leenrechtvergoeding. De incasso en verdeling van de leenrechtvergoeding wordt gedaan door de Stichting Leenrecht. Stichting Leenrecht doet dat ook conform een door de minister van Justitie goedgekeurd reglement. Dat regelement bepaalt dat de leenrechtvergoeding die producenten van geluidsdragers (of hun vertegenwoordigers) toekomt, ook ter nadere verdeling wordt uitgekeerd aan STAP.

Op deze site kunt u meer lezen over de Stichting Thuiskopievergoeding Audioproducenten, de manier waarop het thuiskopie- en leenrechtgeld wordt verdeeld en hoe er verantwoording wordt afgelegd.

Producenten van geluidsdragers vinden onder ‘aangeslotenen’ informatie over praktische zaken.

Contact

Stichting STAP
(St. Thuiskopievergoeding Audioproducenten)

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

T: 020 311 60 10