Stichting

De Stichting Thuiskopievergoeding Audioproducenten (STAP) vertegenwoordigt producenten van geluidsdragers bij de verdeling van de thuiskopie- en leenrechtvergoedingen.

Conform de statuten bestaat het bestuur van de stichting uit tenminste drie leden. Ze worden benoemd door NVPI Audio. In geval van aanpassing(en) van statuten en/of reglementen en in geval van nieuwe statuten en/of reglementen, zodra deze zijn vastgesteld en gereed voor verspreiding, zal STAP de aangesloten rechthebbenden daarvan binnen een maand per post en/of e-mail op de hoogte stellen. De administratie van de stichting wordt gevoerd door NVPI.

STAP is aangesloten bij VOI©E. VOI©E fungeert namens de cbo’s als aanspreekpunt voor vragen over de collectieve uitoefening van het auteursrecht en naburige rechten. Daarnaast vervult VOI©E de functie van meldpunt voor kritiek of klachten. Alle cbo’s die in Nederland actief zijn, zijn lid van VOI©E. Meer informatie over de thuiskopievergoeding vindt u bij de Stichting Thuiskopie.

STAP mag het CBO-keurmerk voor het toepassingsgebied beheer regelingen voor de verdeling van thuiskopie- en leenrechtvergoedingen voeren.

Contact

Stichting STAP
(St. Thuiskopievergoeding Audioproducenten)

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

T: 020 311 60 10