Verantwoording

De Stichting Thuiskopievergoeding Audioproducenten doet jaarlijks verslag aan de besturen van de Stichtingen de Thuiskopie en Leenrecht van de resultaten van verdeling. Dat gebeurt door middel van een door accountants goedgekeurd jaarverslag. Hier vindt u de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar:

Contact

Stichting STAP
(St. Thuiskopievergoeding Audioproducenten)

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

T: 020 311 60 10